31 oktober 2005

Att demontera en folkrörelse

Under förra veckan kom beslutet: Centertidningar köps upp av Hjörnesfären. Som gammal centerpartist kan jag inte annat än fälla en tår i stillhet. Det var i centerrörelsen jag gjorde mina allra första politiska erfarenheter och jag kan inte annat än beklaga att partiet och rörelsen nu har schanghajats av flumliberaler, precis som en stor del av det övriga politiska fältet.

Tydligen är det en del av överenskommelsen att de landsortstidningar som tidigare ägts av Centern skall bibehålla sin politiska profil. Vi får väl se hur det blir med det. Som jag ser det så är det obegripligt att man som politiskt parti avhänder sig den bästa informationskanal man har tillgänglig - en egen tidningskoncern. Det enda sätt jag kan få det att gå ihop på är om ledningen anser att deras intressen redan tillgodoses av etablerade media, och om deras politiska profil inte skiljer sig mer från övriga liberala partiers så kan man verkligen undra vad partiet har för existensberättigande.

Partiet som äter sina barn

Den stora nyheten i mitt lilla parti den senaste veckan har varit uteslutningsärendet som har öppnats mot Jimmy Windeskog. Det är inte alls konstigt eller någon överraskning att det kommer. Som jag sade redan i samband med partiledarvalet så var uteslutningar att vänta i framtiden och mycket riktigt - huvuden fortsätter att rulla.

Jimmy har alltså skrivit ett blogginlägg där han menar att det är olämpligt att som partiföreträdare i SD själv ha adoptivbarn. Jag håller med Jimmy om att utländska adoptioner knappast är av godo för någon i längden och det tror jag att det är många i partiet som håller med om. Vi har ju trots allt beslutat om att de särskilda bidragen till adoptioner skall tas bort när vi får tillfälle att påverka saken.

Måhända är det alltså olämpligt, men Wiklander var ju vad jag kan förstå inte ens medlem och SD inte ens bildat när adoptionen ägde rum. Jag tänker inte kritisera valet av Wiklander ur den synvinkeln. Däremot tycker jag att man kan kritisera såväl Wiklander som resten av partiledningen för att de nu har valt att öppna uteslutningsärende mot Jimmy. Som ledande företrädare för partiet så får man allt leva med att medlemmarna har synpunkter på hur man agerar och vad man tar sig för - även privat. Börjar man utesluta medlemmar för att de kommer med synpunkter som känns obehagliga så har partidemokratin fått sig ytterligare en kyss och taket i SD har sänkts än mer.

24 oktober 2005

En moské brinner

När jag kommer hem efter helgens resor får jag höra av partikamrater att en moské har brunnit i Malmö. Efter lite sökningar på nätet får jag fram att det inte rör sig om någon omfattande brand - brandkåren var snabbt på plats och branden kunde släckas utan större skador.

Polisen anser att dådet självklart är organiserat och i någon mening måste det väl vara det. Den som kastar in brandbomber i byggnader agerar sällan på stundens ingivelse. Det är väl kanske mindre troligt att det är organiserat i betydelsen att någon organisation i en bunkerliknande källare någonstans har suttit och tänkt ut en kampanj av brandbombsdåd. Då är det nog troligare att det rör sig om en liten grupp nära vänner som bestämt sig för att slå till, oklart i vilket syfte. Som malmöpolisen själv säger så är det inte uteslutet med vare sig islamister eller högerextremister (sic).

Ingen vill ha en situation där brandbomber blir en del av vardagen. Ändå förutspår jag att vi kommer att få se mer av det här. Det är inbyggt i hela det mångkulturella projektet att konflikter mellan olika folkgrupper eller religiösa grupper kommer att uppstå. Bygger man in konflikter i samhället så ökar risken för den här typen av händelser drastiskt.

06 oktober 2005

Krigsmaktens korrekthet

*suck*

Här vaknar man på morgonen och besämmer sig för att ta en snabbtitt på morgonnyheterna innan avresa mot fjärran nejder, och vad ser man?

Det politiska korrekta etablissemanget slår till igen. I en opinionsundersökning redovisad i DN slås det fast att många försvarsanställda är negativt inställda till invandring. Ja, "intoleransen" är faktiskt på ungefär samma nivå som i befolkningen i stort. "Vi måste ha en betydligt högre ambition. (...) (V)i har ett demokratiskt uppdrag (...) där mänskliga rättigheter är en viktig del," säger brigadgeneral Axelsson.

Jaså, men hör här: MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER ÄR INTE SAMMA SAK SOM MASSINVANDRING!

Brigadgeneral Axelsson är en idiot (ni får ursäkta språket, men jag blir genuint förbannad av det här.). När jag låg i lumpen så fanns det ett talesätt som ofta upprepades för den som agerade idiotiskt. Jag tycker att brigadgeneralen bör ta det till sig:

"Gör om, gör rätt."