18 februari 2010

Skolfront

Idag kördes ett inslag på Skolfront om lärares politiska engagemang och SD/ND på skolbesök. Man blir nästan matt över vissa siffror (endast 38% av lärarna säger att det är OK att vara lärare och sverigedemokrat, tyvärr min uppfattning av läraropinionen också), så jag hoppade in i diskussionen på deras hemsida och skrev det följande:

Jag är också sverigedemokrat och har varit SO-lärare vid ett flertal olika gymnasie- och grundskolor. För egen del anser jag att det aldrig har varit några problem att skilja mina privata åsikter från undervisningen och mina elever har i allmänhet inte ens kunnat gissa var jag har stått politiskt. Inte heller har jag hört några klagomål på att min undervisning skulle vara politiskt vinklad.

När jag själv var lärarstudent så stötte jag på en lärare som inte bara var fackombud på sin skola utan också högt uppsatt inom KPML(r). Det var inte heller ett problem och jag förutsätter att också han skilde på sina åsikter och sitt arbete.

Yttrande- och åsiktsfriheten är skyddad i grundlag och det bör den fortsätta vara, anser jag. Det blir ohållbart om lärare inte skall kunna vara politiskt aktiva ens om de är noga med att vara helt neutrala i skolan. Snarare är det så att en lärare som är engagerad i samhällsfrågor har förutsättningar att göra ett bättre jobb och ge en mer nyanserad bild av alla samhällsfrågor tack vare sin politiska gärning - givetvis under förutsättning att man inte blir en megafon för sin egen rörelse.

13 februari 2010

UNT om demokrati i skolan

Det har blossat upp en debatt om möjligheterna för de politiska ungdomsförbunden ska få besöka skolorna i Uppsala under valåret. Bakgrunden är att rektorerna på de kommunala skolorna har sagt nej till bokbord och liknande och istället hänvisar till de debatter som då och då anordnas.

Givetvis har de etablerade ungdomsförbunden blivit helgalna över detta och kräver nu att de, och bara de, ska få komma in på skolorna. Det är i sig inget konstigt. Ett utspel från ett ungdomsförbund är ofta spontant och ogenomtänkt och givetvis ligger det i de etablerades intresse att ingen annan släpps.

Som SD:are känner man ju givetvis till att grundlagen förbjuder att skolor gör skillnad på olika politiska inriktningar. Ska man stoppa ett ungdomsförbund så måste man stoppa alla - reglerna måste vara lika för alla partier, riksdagsplats eller ej.

Mer förvånande är det då att UNT väljer att förespråka samma linje som ungdomsförbunden. UNT mumlar lite i skägget, men det är svårt att tolka det som skrivs på annat sätt än att SD (och för all del ND och några av UNT ospecificerade "vänsterextremister") inte ska släppas in på skolorna samtidigt som riksdagspartierna ska få komma in. Detta kräver i realiteten grundlagsändring.

Så mycket för den fria debatten och åsiktsbildningen i UNT:s tappning alltså. Kom ihåg: när UNT och deras gelikar talar om fri debatt, demokrati och respekt för allas åsikter så är det här vad de menar. I UNT:s Sverige skulle vi aldrig få göra oss hörda någonstans.