13 februari 2010

UNT om demokrati i skolan

Det har blossat upp en debatt om möjligheterna för de politiska ungdomsförbunden ska få besöka skolorna i Uppsala under valåret. Bakgrunden är att rektorerna på de kommunala skolorna har sagt nej till bokbord och liknande och istället hänvisar till de debatter som då och då anordnas.

Givetvis har de etablerade ungdomsförbunden blivit helgalna över detta och kräver nu att de, och bara de, ska få komma in på skolorna. Det är i sig inget konstigt. Ett utspel från ett ungdomsförbund är ofta spontant och ogenomtänkt och givetvis ligger det i de etablerades intresse att ingen annan släpps.

Som SD:are känner man ju givetvis till att grundlagen förbjuder att skolor gör skillnad på olika politiska inriktningar. Ska man stoppa ett ungdomsförbund så måste man stoppa alla - reglerna måste vara lika för alla partier, riksdagsplats eller ej.

Mer förvånande är det då att UNT väljer att förespråka samma linje som ungdomsförbunden. UNT mumlar lite i skägget, men det är svårt att tolka det som skrivs på annat sätt än att SD (och för all del ND och några av UNT ospecificerade "vänsterextremister") inte ska släppas in på skolorna samtidigt som riksdagspartierna ska få komma in. Detta kräver i realiteten grundlagsändring.

Så mycket för den fria debatten och åsiktsbildningen i UNT:s tappning alltså. Kom ihåg: när UNT och deras gelikar talar om fri debatt, demokrati och respekt för allas åsikter så är det här vad de menar. I UNT:s Sverige skulle vi aldrig få göra oss hörda någonstans.

3 kommentarer:

Simon R sa...

Du har missuppfattat ungdomsförbundens utspel. Ungdomsförbundens utspel syftade endast till att vi som tillsammans gjorde utspelet skulle få komma in. Ungdomsförbunden var oense om huruvida vi även skulle kräva att SDU också skulle få komma in, eller om vi eventuellt skulle kräva att SDU inte skulle få komma in.
Själv, som representant för Grön Ungdom, tyckte jag att man bör vara öppen för såväl SDU som Piratpartiet och andra. Pga vår oenighet kom vi därför överens om att vi inte skulle uttala oss om några andra än oss själva, och alltså inte gemensamt ta ställning till om ni skulle få komma in. Jag tyckte att uttalandet skulle omformas så att det inte lika lätt skulle missuppfattas, som du gjorde, men jag fick inte gehör.

/Simon Rosén, Grön Ungdom

Joakim Larsson sa...

Nja, jag tycker nog att jag uppfattade det rätt. Hittills har jag inte sett någon annan än du själv så mycket som andas om att SDU borde släppas. Du säger ju själv att ni var oense och att det fanns de som tyckte att vi inte borde tillåtas på skolan.

Simon R sa...

Nej, själva vårat utspel var inte alls menat att kräva att vi ville stänga ut SD. Från början var utkastet till utspel mera fokuserat på SD, men sedan ändrade vi det eftersom frågan vi tog ställning till var inte huruvida det är bra om SD får komma in i skolorna eller inte, utan utspelet handlade om att vi tog avstånd från rektorernas dåliga lösning att stänga ute alla partier. Vi kom överens om att det i så fall var bättre om alla fick komma in än om inga fick komma in. Sedan ansåg vissa att man skulle utgå från riksdagspartierna, men det var vi som sagt oense om.

Visserligen tycker jag att det skulle vara vettigt om SD kommer in, men det är inte vår sak att avgöra och för Grön Ungdoms del är inte den frågan så viktig att det är något vi ska lägga tid och medieuppmärksamhet på.