17 mars 2010

Betyg på åsikter

Ser på TV i afton att Aniaragymnasiet i Göteborg har en policy om att inte släppa in Sverigedemokraterna eller Nationaldemokraterna på skolan. Den delen är ju självklart fel, och så fort vi överklagar så lär vi få komma in.

Mer fascinerande är att deras samhällskunskapslärare säger rent ut att han betygssätter åsikter. "Enligt min tolkning står det så i läroplanen", säger han. Den elev som ger uttryck för "rasistiska åsikter" (och med tanke på vad samme lärare säger om SD så är det ju inte svårt att gissa att han räknar SD-stöd dit) skall ha underkänt i samhällskunskap.

Som lärare är jag beklämd. På sätt och vis är det ju bra att han säger det rent ut, eftersom det öppnar för möjligheten för den elev som drabbas av detta att överklaga betygen. Det är nästan värre med de lärare som har en icke uttalad policy om detta.

Demokrati och yttrandefrihet, någon?

UPPDATERING
Det finns fler såna lärare.

11 kommentarer:

Libertarian sa...

Trevligt att SD ändå fick 4,88 procent i senaste skolvalet på Aniaragymnasiet.

http://www.ungdomsstyrelsen.se/skolvalet/viktprocentppsd/1,2601,14,00.html

D. sa...

Hur ställer du dig till att det i LPO94 står:
"Det svenska samhällets internationalisering och den växande rörligheten över nationsgränserna ställer höga krav på människors förmåga att leva med och inse de värden som ligger i en kulturell mångfald."

SD står ju verkligen inte för detta om man läser principprogrammet. Är det månne de lärare som släpper in SD som ska ha underkänt vad gäller sitt handlande?

Joakim Larsson sa...

Jag ger samma svar som jag gav till läraren jag länkar till i inlägget ovan.Jag kontrar med grundlagen (RF 2 kap §1-2):

”1 § Varje medborgare är gentemot det allmänna tillförsäkrad

1. yttrandefrihet: frihet att i tal, skrift eller bild eller på annat sätt meddela upplysningar samt uttrycka tankar, åsikter och känslor,

2. informationsfrihet: frihet att inhämta och mottaga upplysningar samt att i övrigt taga del av andras yttranden,

3. mötesfrihet: frihet att anordna och bevista sammankomst för upplysning, meningsyttring eller annat liknande syfte eller för framförande av konstnärligt verk,

4. demonstrationsfrihet: frihet att anordna och deltaga i demonstration på allmän plats,

5. föreningsfrihet: frihet att sammansluta sig med andra för allmänna eller enskilda syften,

6. religionsfrihet: frihet att ensam eller tillsammans med andra utöva sin religion.

(…)

2 § Varje medborgare är gentemot det allmänna skyddad mot tvång att giva till känna sin åskådning i politiskt, religiöst, kulturellt eller annat sådant hänseende. Han är därjämte gentemot det allmänna skyddad mot tvång att deltaga i sammankomst för opinionsbildning eller i demonstration eller annan meningsyttring eller att tillhöra politisk sammanslutning, trossamfund eller annan sammanslutning för åskådning som avses i första meningen. Lag (1976:871). ”

Jag fortsätter med en annan del av läroplanen:

”Saklighet och allsidighet
Skolan skall vara öppen för skilda uppfattningar och uppmuntra att de
förs fram. Den skall framhålla betydelsen av personliga ställningstaganden
och ge möjligheter till sådana. Undervisningen skall vara saklig och
all sidig. Alla föräldrar skall med samma förtroende kunna skicka sina
barn till skolan, förvissade om att barnen inte blir ensidigt påverkade till
förmån för den ena eller andra åskådningen.”

D. sa...

Så du svarar inte?

Tycker du att SD:s principprogram är förenlig med Lpo94? (speciellt den delen jag saxade)

Joakim Larsson sa...

Du är verkligen helt blind, va?

Jag säger såhär: läroplanen är ett politiskt dokument som alla andra. Det är fullt möjligt att vara kritisk mot skrivningar i LPO-94 (som t.ex. vi är mot den du citerar) och ändå diskutera politik på skolan.

Ta följande exempel: I överensstämmelse med den etik som förvaltats av kristen tradition och
västerländsk humanism sker detta genom individens fostran till rättskänsla,
generositet, tolerans och ansvarstagande.


Det ovanstående om kristen etik kom med i läroplanen tack vare KD:s inflytande under mandatperioden 91-94 och har kritiserats av många liberala och/eller ateistiska skribenter. Ändå står det så i läroplanen. Ska då liberaler och ateister stängas av från skolan?

D. sa...

Nej jag är inte blind. Jag ville veta hur du såg på den delen. Det vet jag nu. Jag har inga problem i sig med att lärare jobbar som politiker. Nu blev du snabbt lite grinig tycker jag.

Jag har inte heller problem med att politiska partier får vistas på skolan i informationssyfte. Jag tror du valde att tolka mig rätt snabbt här. Däremot vänder jag mig starkt mot att politiska partier gör skolan till ett politiskt slagfält som det nu görs, främst av kanske SD. Då är det bättre att vi SO-lärare (jo...jag är det jag också) för diskussionerna i skolan och låter elever själva söka upp de politiska partier man vill analysera.

Jag har själv lyckats bli placerad både i det blå och röda facket av elever så jag känner igen din beskrivning i din tidigare insändare. Då gör man det bra som lärare anser jag.

...sedan kommer jag aldrig att finna några som helst egna politiska sympatier för ett parti som SD men det ska inte heller synas i min undervisning. Däremot verkar elever själva se likhetstecken i människosyn, retorik och Tyskland på 30-talet.

Joakim Larsson sa...

Ja, det kan kanske hända att jag blev grinig lite för snabbt. I normalfallet ser jag dock kommentarer som de du gav i en kontext där man endast vill framföra ståndpunkten att SD inte ska få komma in på skolan.

Jag säger såhär: alla partier eller inget. Skolor ska inte göra ett politiskt urval.

D. sa...

Såg nyss att Skolverket kommer med förslag till nya direktiv i mitten av april.

Ska bli intressant att se hur det formuleras i den här frågan.

Just nu handlar det ju om att tillåta flygbladsutdelning/bokbord vilket gör skolan till en allmän plats och därmed går de grundlagar som du hänvisar till före.

En annan fråga: Undervisar du om mångfaldens berikande eller hoppar du över stycken som tex. hur Europa utvecklades då folk från olika hörn och med olika religiös uppfattning började dela med sig och samarbeta, vilket ledde till både ekonomisk, teknisk och social utveckling?

Motsatsen till mångfald är ju (om uttrycket ursäktas) enfald och hur undervisar du om nationalismens framfart i Europa och de konflikter de ledde till?

...bara lite provokativt nyfiken...

=)

D. sa...

Jo...angående att sätta betyg utifrån åsikter.

I grundskolans ämne Samhällskunskap "mål att sträva mot" står det:

Skolan skall i sin utbildning i samhällskunskap sträva efter att eleven
– utvecklar kunskap om och förståelse av ett samhälle med etnisk och kulturell mångfald och betydelsen av detta för mellanmänskliga relationer,

Betygen är ju ett betyg på hur väl eleven har tagit till sig dessa mål.

Hur gör du där?
Hur tycker du att andra lärare ska förhålla sig till just denna skrivelse i betygsdokumenten?

...återigen i vänskaplig men lätt provokativ ton...

=)

Herr Cellofan sa...

Välskrivet. Tyvärr är det svårt att komma åt.

Blev själv underkänd i Svenska. Hade alltid minst VG på skrivningarna men det officiella skälet var för lite närvaro. Det inofficiella, som visserligen sades till mig muntligen, var att jag inte visat "att jag förstått grundläggande demokratiska värderingar". Sant var dock at jag hade hög närvaro, så mycket som 30%. Jag förklarade att vara invandringskritisk inte är att vara odemokratisk. För döva öron. Idag hade jag agerat annorlunda och inte svalt förtreten. Istället valde jag att göra en s k särskild prövning - för samma lärare. Kunde svara på varenda fråga med bravur men fick ändå bara G. Idag hade jag aldrig accepterat ett sådant förfarande men detta var i mitten på 90-talet och jag var ung och oerfaren. Hur är mina svenskakunskaper då? Jo, tack bedöm själv efter att ha läst det här inlägget. :=)

Joakim Larsson sa...

D: Jag tycker givetvis att man ska följa läroplanen oavsett vad man tycker om den. I den meningen är vi alla legoknektar. Så ja, jag följer den.

Cellofan: Tyvärr förekommer sådant.