09 juni 2006

Ungt Val

Låt gå, jag får väl också lov att kommentera Ungt Val.

Alla som haft den minsta mediakontakt de senaste dagarna har förstås hört om SD:s framgångar i Ungt Val. Det är förstås riktigt kul och ännu roligare är det såklart att vi har fått så mycket uppmärksamhet i media. Jag själv blev t.ex. intervjuad i Radio Uppland. Trevligt, trevligt.

Vad ska man då säga om det här resultatet? Det är ju en klar framgång sen förra versionen av Ungt Val, men det kan vara värt att tänka på att det här är det resultat vi får bland unga internetanvändare som bryr sig tillräckligt mycket om politik för att rösta. De som har röstat utgör inte ett tvärsnitt. Det är långtifrån säkert att vi skulle få samma resultat i ett faktiskt val. Å andra sidan så är det ju inte alls illa att vi i sådana fall har tredubblat vårt stöd i denna grupp på fyra år.

En del motståndare har ju anklagat oss för att fuska och skapa falska användarkonton. Bah, humbug! Såvitt jag vet har någon sådan kampanj inte existerat. Ledningen för Ungt Val har varit ganska noggrann med att sortera bort dubbelröster efter vad det verkar. Även om någon enstaka har lyckats rösta mer än en gång så har det knappast haft mer än marginell betydelse för resultatet. Det är dessutom inget som säger att inte de andra ungdomsförbunden har gjort likadant.

Det har också gjorts en TEMO-undersökning som visar på att vi borde ha ett stöd på ca 2,5% bland förstagångsväjarna. Nå, min erfarenhet är att vårt stöd alltid underskattas i opinionsundersökningarna. Så länge som man riskerar sitt arbete och sin hälsa när man går ut öppet med att man är SD:are så kommer folk att vara tveksamma till att tala om för en främmande människa var någonstans de egna sympatierna egentligen ligger.

Vad jag anser att man kan lära av detta är att det har skett en åsiktsförskjutning. Vi betraktas som ett betydligt mer trovärdigt alternativ bland unga idag jämfört med valet 2002. Kanske är det inte exakt en tredubbling det rör sig om, men avgjort en förbättring. Det blir ett spännande val.

Avslutningsvis: Jag noterar att våra kusiner i ND skrapade ihop hela 2,1% på riksnivå. Det är faktiskt mer än vad jag trodde. Det är nog inte läge att helt räkna ut ND riktigt än.

10 kommentarer:

Mattias K sa...

"Avslutningsvis: Jag noterar att våra kusiner i ND skrapade ihop hela 2,1% på riksnivå. Det är faktiskt mer än vad jag trodde. Det är nog inte läge att helt räkna ut ND riktigt än."

Du får nog räkna med ND ett bra tag framöver. ;-)

Anonym sa...

För det första är detta inget statistiskt säkerställt resultat. Endast 10 % av förstagångsväljarna som är registrerade på lunarstorm röstade, och med tanke på hur internetenkäter vanligtvis ser ut så ska du inte gå särskilt mycket på detta.

Istället kan du gå på en statistisk säkerställd undersökning från Skop. S, v och mp fick 52,7 procent mot den borgerliga alliansens 42,5. S och v tillsammans fick 43,6 procent i undersökningen, som bygger på intervjuer med 1.000 personer mellan 16 och 25 år under tiden 20 april till 7 maj. Stödet för de borgerliga är svagast bland kvinnliga ungdomsväljare. Bara 1,9 procent av ungdomarna stöder Sverigedemokraterna.

Joakim Larsson sa...

Jojo, den där undersökningen såg jag också. Men problemet med den är ju detsamma som det alltid är med Sd och opinionsundersökningar: folk vågar inte säga att de stöder oss. Om jag minns rätt så syntes vi knappt i undersökningarna före valet -02 men fick alltså ändå 1,44%. Får vi 1,9% nu så lär vi ligga högre.

Jag såg f.ö. ett inslag från TV4 Öresund där Martin Karlsson från SD-Eslöv var med och Anders Sannerstedt, statsvetare från Lund. Han menade också att vi alldeles avgjort har gått framåt sen förra valet.

Anonym sa...

Säger bara såhär; SD skall vara jäkligt glada att en seriös och balanserad person som du engagerar sig i partiet. Om du tillhör - för att använda dina egna ord - "en marginaliserad minoritet", så talar inte det till SD:s fördel

Anonym sa...

"Jag noterar att våra kusiner i ND skrapade ihop hela 2,1% på riksnivå."

ND är kvasi-rasistparti och har ingenting med SD att göra.
MVH/ SD-väljare

Martin Selander sa...

Anonymous!

Du har säkert rätt i att Ungt Val överskattar Sd:s väljarstöd i en större population, därmot är jag inte benägen att hålla med dig om att en vanlig opinionsundersökning skulle ge ett mera rättvisande resultat för just Sd. Det finns två anledningar till detta. Det första skälet är det som Joakim pekar på, d v s den s k "skämfaktorn". Det är fortfarande så att många öppet inte vågar säga att de kommer rösta på Sd. Det andra skälet, som jag nog tycker är väl så starkt, är att ett val ju faktiskt inte är en "statistiskt säkerställd opinionsundersökning"! I ett val är det just de som är tillräckligt intresserade som går och röstar, vilket ju Ungt Val är ett bra exempel på. Det skulle vara intressant att jämföra valdeltagandet i en opinionsundersökning med valdeltagandet i ett verkligt val. De som i en opinionsundersökning säger att de skall gå och rösta men sedan inte gör det är säkerligen inte en försumbar skara. Och deras röster är ju ingen intresserad av! Dessutom har historien visat att de s k "soffliggarna" framförallt ligger till vänster på den politiska skalan.

Jag tror att Sd har mycket goda chanser att komma in i riksdagen i år, och det är bara att gratulera till framgångarna hittills!

Mattias K sa...

"ND är kvasi-rasistparti och har ingenting med SD att göra."

Du får gärna förklara lite mera utförligt vad som gör ND till ett "kvasi-rasistparti". Kanske att man bekänner alla folks rätt till liv? Att man värnar om sitt eget folk och kultur? Kanske för att man vill avveckla mångkulturen?

Jimmy S. Windeskog sa...

SD-väljare:
Den stora skillnaden mellan ND och SD är väl att de senare nu driver en statsnationalistisk politik på riksnivå. Tidigare har man ju haft en ND-liknande ideologisk agenda.

Anonym sa...

ey, ja o mina kussar. ja svär vi kommer cutta DUG DIN HUUURUNGE!!!

Anonym sa...

ND är utan tvekan det parti som SD har mest gemensamt med, inte moderaterna eller kristdemokraterna som vissa tycks tro.
ND är inte rasister.