25 februari 2008

Mera partistöd

Miljöpartiet får igenom en motion i Uppsala kf, vad det verkar.

Vid valet 2006 visade det sig att så många uppsalabor röstat på Sverigedemokraterna att partiet fick mandat i kommunfullmäktige. Miljöpartiet tog därför initiativ till en motion med förslag om att initiera ett informations- och kompetensprojekt som sprider fakta samt värderingar som rör antirasism, alla människors lika värde och positiv syn på invandring.
Visst är det fantastiskt? Som om det inte räckte att kommunen kapade vårt partistöd med 80% efter valet så ska man nu använda ytterligare skattemedel för en kampanj som uttalat siktar in sig på ett särskilt parti - oss. Allvarligt talat, Malmberg, om du tycker att (mp) har för lågt partistöd så kan du väl bara äska mer pengar?

Jag känner lukten av ett överklagande om det här går igenom.

Inga kommentarer: