25 augusti 2008

Ett par små steg

Man kan bedriva politik på många sätt. Ikväll togs ett par små steg mot ett bättre Uppsala (och Sverige) när Uppsala kommunfullmäktige avskaffade de socialistiskt influerade policydokument som kommunen har använt under ett flertal år. Bland dem fanns t.ex. integrationspolicyn, som bland annat innehöll följande pärlor:
  • "de flesta invånare skulle kunna definieras både som invandrare och som svenskar "
  • "Integration berikar alla"
  • "Kommunens arbetsmarknads- och sysselsättningspolitik ska särskilt uppmärksamma utsatta individer och grupper."
Ni vet, det där vanliga fluffet som betyder att man ska lägga ut grova pengar på nya integrationsprojekt och prioritera utlänningar framför svenskar (och förresten finns det inga svenskar, bla bla bla). Nu är det borta.

Ibland känns det extra skönt att åka hem från fullmäktige.

2 kommentarer:

Disa sa...

Självklart menar jag inte att jag på något sätt skulle ha rätt att peka ut vad som är rätt och fel - detta är enbart min personliga åsikt. Jag menar heller inte att skolan gjorde rätt som gav denna lärare sparken - men jag vet själv som elev att jag kanske inte skulle ha förtroende för en lärare som, om du ursäktar ordvalet, ändå har så pass extrema åsikter. En lärarroll för mig innebär ett förtroendeuppdrag, och jag vill aldrig tvivla på den information jag får, ifall den är vinklad eller ej. Jag ser att även du arbetar som lärare, vad har dina elever för syn på ditt politska engagemang?

Joakim Larsson sa...

Det finns ingen som kan peka ut vad som är rätt och fel med hänvisning till annat än sig själv. Själv ser jag det givetvis som att vare sig jag själv eller Jomshof har extrema åsikter. Jag törs också säga att ALLA lärare har privata åsikter och att det vid ett eller annat tillfälle kan märkas i klassrummet. Ingen är HELT opartisk. Egentligen tycker jag att det bästa ur trovärdighetssynpunkt vore om alla lärare redovisade sin sympatier för klassen, men det är inte genomförbart av integritetsskäl.

Nåväl, om du är rädd för att en SD-lärare skulle vara partisk så borde du väl kunna peka på något konkret exempel då någon av oss har snedvridit fakta eller ljugit?