07 augusti 2010

Sverigedemokraterna i Enköping

Sverigedemokraterna i Enköping har haft torgmöte idag och eftersom ingen annan kunde hoppa in just idag, så blev jag inkallad som talare. Det var ett ovanligt men positivt upplägg - kommunen har tillhandahållit en ljudanläggning på torget och alla partier i KF har fått ett antal tider (i 20-minuterspass) för att redogöra för vilka de är och vad de tycker.

Ett litet problem dock - tiden efter vår var kommunisternas och deras gruppledare passade på att komma med lögner om hur SD-Enköping inte deltar i KF-mötena. Eftersom vår tid var slut så gick det inte att svara på beskyllningarna. Det är väl baksidan av ett system som helt är baserat på deltagarnas vilja till rent spel.

Enköping har andra problem också. Tydligen finns det en semi-aktiv AFA-grupp där som har börjat förfölja våra aktivister. De har valt att göra det på fegast tänkbara sätt: genom anfall på familjen. En av våra ersättare i KF Enköping heter Evert Skirgård och är en äldre herre på 92 år. Den här veckan har han varit bortrest, och då har några rödingligister passat på att banka på dörren i Everts hem och hota och trakassera hans fru. Modigt. Mycket modigt. Polisen är i vart fall underrättad och jag kan bara hoppas att de får vad de förtjänar.

17 kommentarer:

Per sa...

Så sjukt fegt att ge sig på politiskt engagerade människor och som vanligt får vänstern härja fritt. Har i veckan själv spridit lite propagande för SDU. :)

Niklas Udd sa...

Om du förespråkar rent spel så är det rätt anmärkningsvärt att du kallar några andra i KF för kommunister. Jätteseriöst!

När det gäller närvaro kan ju vem som helst gå in på kommunens hemsida och titta efter själv (http://w3d3.enkoping.se/CMS/Enkoping/ks/asp/cms_tree.asp?URL=/enkoping_ks/kommunfullmaktige/2010). Så vitt jag kan se har sd:s ordinarie ledamot bara varit med på ett enda möte -- och då inte ens på hela mötet.

Joakim Larsson sa...

Ah, se där! Verkligen ett lysande exempel på hur man kan ljuga utan att egentligen säga något osant. Du får det att framstå som att vi har lämnat platsen tom, vilket helt enkelt inte är sant. Platsen har hållits av ersättaren Evert Skirgård vid de tillfällen Janne Roos inte har haft möjlighet.

Janne var tydlig före valet 2006 med att han pga sitt arbete skulle ha svårt att hinna med kommunfullmäktige, vilket var ett av skälen till att han hamnade på andra plats på valsedeln. Nu blev han inkryssad i fullmäktige av väljarna och han har gjort sitt bästa för att ta det ansvaret, men periodvis hinner han inte. Ur väljarnas synvinkel är det rimligen viktigast att det är en sverigedemokrat som sitter i fullmäktige och det har det varit.

Jag har inga problem med att kalla VPK för kommunister. Personen jag syftar på här brukar sannerligen inte skräda orden när det gäller sverigedemokrater, så jag ser det endast som rätt och riktigt att han får betalt med samma mynt.

Avslutningsvis noterar jag att du inte verkar ha några problem med att folk hotar gamla damer, men kallar man någon för kommunist, ja då jäklar!

Niklas Udd sa...

Min poäng var främst att alla som vill lätt kan kolla närvarostatistiken själva. Om väljarna är medvetna om att en annan person än den de valde är den som fattar besluten är det såklart i sin ordning. Jag är dock personligen inte övertygad om att väljarna verkligen är så pålästa...

Hämnd och att ge igen "med samma mynt" tror jag inte är bra värderingar att bygga en sund politik på. Då är vi snart tillbaka på de bibliska reglerna med "öga för öga, tand för tand" och det hade jag hoppats att vi vuxit ifrån.

Att kalla Vänsterpartiet för VPK är på samma nivå som att kalla Sverigedemokraterna för BSS. Vänsterpartiet bytte namn 1991 och Bevara Sverige Svenskt delades upp i bland andra Sverigedemokraterna mellan 1986 och 1988.

Självklart är det dock okej (och rent utav bra) att ta upp historien när den är relevant. I just det här fallet är det exempelvis kul att du kritiserar V för deras kommunistiska bakgrund när Sverigepartiet på 80-talet ville inför en centralstyrd och mycket hårt reglerad ekonomi bland annat utan frihandel.

Det är naturligtvis inte okej att hota människor (oavsett ålder, kön, etnicitet, osv). Jag valde att inte kommentera det eftersom jag bara har hört den här versionen och tyvärr måste se det som en partsinlaga. Om det är sant är det såklart beklagligt!

Joakim Larsson sa...

1. Jovisst. Intresserade väljare kan naturligtvis kolla själva. Det uppmuntrar. Jag skulle gärna se mer av engagerade väljare som gör ett aktivt personval.

2. Själv är jag en varm anhängare av rättvisa och att folk får vad de förtjänar. Det är inte jag som har valt ton här.

3. Och BSS blir vi ihopkopplade med hela tiden, ofta av vänstern.

4. Det vet jag inget om, jag var inte med då och minns inte att jag ens har läst det programmet. Än sen, för övrigt.

Magnus Ahlkvist sa...

Det är jag som är "kommunisten" som framträdde efter dig.
Vad sade jag under mitt anförande: Jo:
- att er närvaro på fullmäktige är ganska dålig. Sant, eftersom er ordinarie ledamot sällan är där.
- att ni inte aktivt deltar i det politiska arbetet. Sant, eftersom ni under de här fyra åren bara presterat en enda motion, väldigt sällan deltagit i debatten, inte någon gång lagt egna budgetförslag (vid minst ett tillfälle inte ens närvarat under omröstningen om budgeten) och oftast lagt ner rösterna i för kommunen centrala frågor (som budgetering och ombudgetering). Ni har heller inte deltagit på budgetberedning som ni kallats till - Jan-Erik Roos har inte ens haft sådan ordning på sina kallelser att han märkt att han kallats, men jag har kollat upp med Kommunstyrelsekontoret och själv kontrollerat sändlistan - kallelser har gått ut med E-post till den E-post-address som kommunen tillhandahåller åt alla förtroendevalda i Enköping.

Jag har vid ett tillfälle kallat Skirgård för rasist, eftersom han i fullmäktiges talarstol givit uttryck för rasistiska åsikter. Jag kallar Sverigedemokraterna för ett rasistiskt parti eftersom ni ger uttryck för rasistiska åsikter, nu senast i form av en reklamfilm.

Jag har aldrig varit medlem i ett kommunistiskt parti - jag blev medlem i Vänsterpartiet 1996 och i Ung Vänster 1994. Jag har aldrig kallat mig eller ens givit uttryck för kommunistiska åsikter. Men jag gör ingen stor sak av att du och andra kallar mig för kommunist, det säger mer om dig än om mig.

Det du glömde bort var att jag inledde mitt anförande med att säga att jag tycker att det är bra att polisen är på torget och ser till att ni på ett säkert sätt kan genomföra ert tillståndsgivna torgmöte. När SD blev invalda i kommunfullmäktige var jag den första att hälsa Evert Skirgård välkommen som ny ersättare (Jan-Erik var inte närvarande, så jag kunde inte hälsa honom välkommen). Jag blev tillfrågad av S och C (som administrerat detta med tillståndsgivning för torgmöten och uppställningsplatser för valstugor) om även SD skulle beredas plats. Jag svarade att jag inte ens förstod frågan - de partier som är invalda i kommunfullmäktige ska behandlas på samma sätt och efter samma måttstock, alltså ska tillståndsgivningen självklart även gälla SD. Jag och Vänsterpartiet arrangerar skoldebatt på Westerlundska och jag har bjudit in SD till debatten, liksom övriga fullmäktigepartier. Jag tycker alltså att SD ska behandlas på ett demokratiskt sätt. Men demokratin innebär inte bara rättigheter för er som parti. Den innebär också att ni faktiskt är skyldiga att delta i fullmäktiges arbete. Ni får partistöd för det och Jan-Erik Roos får till och med ett personligt årsarvode för det.

Joakim Larsson sa...

Det var ett långt inlägg, men jag ska göra mitt bästa för att besvara det.

1. Som jag sagt ovan så har vi en ersättare som täckt upp för de gånger Janne inte har kunnat. Min uppfattning är att det är just du som är värst med att sprida myten att vi inte ens går dit.

2. Egna budgetförslag: Det är vanligt att små partier i KF runt om i landet inte lägger fullständiga förslag pga resursbrist.

3. Motioner: det finns mer än ett sätt att företräda sina väljare. Motioner är ett sätt. Murvlar gillar att mäta aktivitet i kf med det eftersom det är så lätt, men praktiken så representerar man sina väljare i varenda omröstning man deltar i.

4.Budgetomröstningen vi missade: Jag var där. Mötet drog ut på tiden och på sittande möte bestämdes att man skulle fortsätta dagen efter, utan någon förvarning. Med så kort varsel hade varken Janne eller Evert möjlighet att närvara. Det var fler från andra partier som var kritiska mot detta.

5. Budgetberedningen: här står ord mot ord. Vad kan jag säga?

6. Menar du att du tar avstånd från kommunismen?

7. Vad bra att du inte vill att SD ska särbehandlas.

8. Jovisst. Personligen tycker jag att man gott kan avskaffa såväl partistöd som arvoden sålänge som man gör det för alla partier.

Magnus Ahlkvist sa...

Jag har faktiskt inte sagt att SD inte ens brukar närvara. Jag har sagt att Jan-Erik Roos sällan eller aldrig närvarar och det är han som är gruppledare för SD.

Motioner: Det är sant att man kan företräda sina väljare på andra sätt. Men det har ni inte gjort. Ni har inte lagt förslag i andra ärenden, ni har extremt sporadiskt deltagit i debatterna och oftast lägger ni ner era röster i Enköping.

Jag har viss förståelse för att inte SD gör fullständiga budgetförslag. Men att inte lägga ett enda eget förslag i samband med budgetbehandlingen under något av de senaste fyra åren är en annan sak.

Både på gruppledarträffar inför budgetfullmäktige och på kallelser framgår när extradagar har reserverats.

Budgetberedningen: Ord står inte mot ord - kallelsen finns i diariet. I First Class-systemet finns kallelsen också kvar och det framgår att den skickats även till Jan-Erik Roos.

Jag är inte kommunist. Jag tar avstånd från brott som begåtts i kommunismens namn.

Joakim Larsson sa...

1. Asch. som politiker är du säkert väl medveten om hur man sprider en bild av något genom att välja sina ord. Du vill ha sagt att SD inte gör sitt jobb och du gör det genom att framställa det som att våra företrädare inte ens går dit.

2. Jag har naturligtvis inte följt varenda omröstning i Enköpings fullmäktige. Jag kan inte säga hur resonemangen har gått i varje enskilt fall. Däremot hävdar jag att motståndare gör det lätt för sig genom att kritisera antalet motioner och budgetdebatten när man, som sagt, företräder sina väljare i alla frågor under hela mandatperioden, oavsett vem som väcker frågorna. I Uppsala, exempelvis, så väckte borgarna frågan om vårdnadsbidrag som vi också länge har stött. Vi röstade för det. Därigenom representerade vi våra väljare, även om det formellt var någon annan som lade förslaget.

3. Det är inte så jag minns vad det var som hände den kvällen.

4. Vi kommer nog inte längre i budgetberedningsfrågan utan att Janne ges tillfälle att föra fram sina synpunkter.

5. Vad bra då. Tar du avstånd från kommunismen som ideologi också?

Magnus Ahlkvist sa...

I det här fallet handlar det inte alls om att välja sina ord. Jag har sagt precis som det är - den gruppledare som varje månad får tusenlappar i gruppledararvode deltar oftast inte i mötena. Jag har sagt att SD i Enköping inte tar sitt förtroende som folkvalda på allvar, genom att inte delta i det politiska arbetet. Det tar sig uttryck i svag närvaro från gruppledaren, att inte alls delta i debatten, att aldrig lägga yrkanden och att inte lämna in några motioner. För övrigt brukar jag inte välja ord för att sprida falska bilder, jag säger istället vad jag tycker.

Det står någon slags kommentar på SD Enköpings hemsida om detta med att Janne inte läser kallelser som han bevisligen fått, men på den artikleln släpps inte kommentarer igenom, så det blir inte mycket till diskussion av det.

För mig är det ganska oklart vad kommunism som ideologi innebär. Den ideologi som låg till grund för diktaturer i Europa och som ligger till grund för diktaturer i bland annat Kina och Asien är det väldigt lätt att ta avstånd ifrån och det gör jag naturligtvis. Diktatur är aldrig bra. Men det som komplicerar är att det finns människor som håller fast vid en helt annan definition av kommunism - som varande en ideologi för visionen om ett klasslöst samhälle. Den visionen tar jag inte avstånd ifrån.

Joakim Larsson sa...

Jag tycker som sagt att man generellt sett borde sänka eller helst ta bort arvodena för alla kf-representanter. Håller du med om det?

Jag har redan redogjort för hur man tar del i det politiska arbetet och företräder sina väljare. Till syvende och sist är det väljarna som gör en bedömning av hur de tycker att SD Enköping har gjort detta under mandatperioden. Den bedömningen kommer om två veckor.

Jag vet inget om den hemsidan. Det är inte jag som sköter den.

Hur ser du i så fall på proletariatets diktatur?

Magnus Ahlkvist sa...

Jag tycker att det är populistiskt att ropa på sänkta arvoden för politiker. Heltidspolitiker har generellt sett höga arvoden och framförallt allt för tilltagna tjänstepensionsavtal. Det är viktigt att ge förutsättningar för människor att kunna engagera sig politiskt. därför ser jag ingen poäng med att sänka arvoden för fritidspolitiker. Gruppledararvodet är viktigt för att små partier ska ges en rimlig chans att avsätta tid utanför schemalagda sammanträden för politiskt arbete.

Du har ju inte alls redogjort för hur SD Enköping företräder sina väljare - du har bara påstått att jag har fel när jag säger att de INTE företräder någon väljare alls, eftersom de är alldeles inaktiva i kommunen. Men du har rätt i att det är väljarna som avgör - det är min uppgift som engagerad kommunmedborgare att avslöja när SD låtsas vara särbehandlade och inte "får vara med", när det i själva verket är så att de själva aktivt/passivt väljer att inte delta i behandlingen av viktiga ärenden.

"Proletariatets diktatur" är en metafor - så ser jag på saken. När uttrycket myntades var inte den representativa demokratin spridd. Proletariatet, de egendomslösa, levde under kapitalägarnas diktatur. Uttrycket "proletariatets diktatur" är ett uttryck för att det är dags för majoriteten - de egendomslösa - att ta makten och styra över kapitalägarna. Så kan man lite förenklat säga skedde i större delen av Europa - den representativa demokratin, där varje medborgare har lika rösträtt, infördes och en rad sociala reformer som omfördelade från rika till fattiga genomfördes. All utbildning blev skattefinansierad, likaså all vård. Socialförsäkringar infördes. Allt detta därför att de egendomslösa tog makten.
Uttrycket har sedan det myntats blivit misshandlat och använt för att beskriva nuläget i östblockets diktaturer. Därför är det inget uttryck jag skulle använda mig av - det leder tankarna till något annat än vad som avsågs i mitten av 1800-talet.

Joakim Larsson sa...

Jag har inga problem med att man får ersättning för förlorad arbetsinkomst om det är det saken gäller. Det politiska uppdraget ska inte ses som en födkrok utan som ett hedersuppdrag, herr gruppledare.

Jag tycker själv att jag har varit mycket tydlig med hur man gör för att företräda sina väljare. Du accepterar inte dessa svar och upprepar samma saker jag redan har svarat på. Vad ska jag göra åt det? "Engagerad kommunmedborgare", pyttsan. Det låter det när det kommer från en av de ledande politikerna i kommunen.

Magnus Ahlkvist sa...

Jag är inte ledande politiker. Jag är oppositionspolitiker, i ett ganska litet parti dessutom.

Jag ser inte mitt politiska uppdrag som en födkrok, utan just som ett förtroendeuppdrag. Förlorad arbetsförtjänst ges för protokollförda sammanträden. Men det politiska arbetet är ganska mycket mer än att gå på sammanträden. (iallafall för de flesta partier). Fakta ska samlas in, förslag ska skrivas, verksamhetsföreträdare ska träffas osv. Jag är tjänstledig från mitt vanliga arbete i motsvarande grad som jag får gruppledararvode. Uppenbarligen är inte Jan-Erik Roos (SD) det. Men det är som sagt helt och hållet er prioritering.

Joakim Larsson sa...

Du är gruppledare i ditt parti, som du också representerar i kommunstyrelsen. Då är man en ledande politiker, inte en samhällsintresserad medborgare vilkensomhelst.

Det var ju bra att du håller med mig om att politik inte ska vara en födkrok. Jag vill ju dock hävda att det är fullt möjligt att vara läskunnig utan att få betalt för att läsa fullmäktiges handlingar. Det finns flera kommuner i Sverige som bedriver sitt arbete helt utan arvoden. Det är ju lyckosamt för dig att du har lyckats bli tjänstledig.

Nåväl. Om två veckorna gör väljarna sin bedömning över vilka de vill ha som sina företrädare. Det ska bli intressant.

Magnus Ahlkvist sa...

Det är faktiskt inte "lyckosamt" för mig att jag lyckats bli tjänstledig. Jag (och Jan-Erik Roos kanske jag bör tillägga) har en grundlagsskyddad rätt att vara tjänstlediga i den mån den politiska uppdraget kräver.
Det är mot den bakgrunden jag tycker att det är märkligt att Jan-Erik Roos så sällan anser sig ha tid att delta i sammanträden.

Joakim Larsson sa...

Ja, det förvånar mig inte att du "tycker" det. Det passar ju in i den propagandabild du vill föra fram.

I den riktiga världen så finns det, hör och häpna, arbetsgivare som inte gillar att deras anställda är borta på politiska uppdrag. I synnerhet kan sådant ogillas om arbetsgivaren inte ens kan säga nej när den anställde kräver ledigt. I ett sådant läge kanske en arbetsgivare tänker över både en och två gånger vilken anställd han vill ha kvar när exempelvis tidsbegränsade kontrakt löper ut. Sen har vi de som är lyckosamma och har välvilligt inställda chefer.

Vad du arbetar med vet jag givetvis inget om.