07 maj 2010

Kenneth Sandberg är lurig

Kenneth Sandbergs avhopp till eget lokalt parti följs upp av att han skänker bort partistödet till lokala föreningar. Jag kan inte låta bli att fnissa lite. Det är lurigt av Sandberg. Han (liksom jag) var starkt emot att 40% av partistödet skulle föras uppåt i organisationen. Det hade antagligen varit synnerligen juridiskt tveksamt att föra över SD-avdelningens pengar till det nya lokalpartiet, men att skänka bort pengarna till lokala föreningar innan man lägger ner avdelningen är nog faktiskt tekniskt korrekt - varje fall om de tog ett styrelsebeslut på det.

2 kommentarer:

Patrik, Ängelholm sa...

Den 40%iga serviceavgiften till riksorganisationen är en partiintern angelägenhet och grundad i partiets egna stadgar, som i sin tur är grundade på majoritetsbeslut i partiet. Att det kan finnas olika åsikter i frågan är förstås inget konstigt.

Det framgår inte tydligt i kommunallagen på vilken nivå i organisationen partistödet skall användas. Däremot står det klart och tydligt att det handlar om stöd till just partiernas verksamhet. Går stödet till annat, så torde det handla om brott mot kommunallagen, ev. även bedrägeri och förskingring.

Styrelsen i SD Kävlinges gamla organisation, och troligen särskilt kassören och ordföranden, kan få stå till svars i domstol för vad de gjort. De kan bli återbetalningsskyldiga till partiet och främst till det SD Kävlinge som trots allt fortfarande existerar och lever vidare utan Sandberg och hans svans.

Joakim Larsson sa...

Det var en intressant utveckling! Spänningen stiger, men ärligt talat tycker nog jag att det skulle vara bättre att bita i det sura äpplet och låta pengarna försvinna än att ta det slag av badwill som offentligt bråk om pengar skulle medföra.